Стажантски програми

Trainee Program е програма за стаж в САЩ, която предоставя на участниците в нея възможността да подобрят своите умения в тяхната професионална сфера чрез участие в структурирана стажантска програма и да подобрят техните познания в американската техника, методология или експертиза в сферата, в която искат да се развиват.

Стажантската програма предлага два типа стажове – практически и специализирани. Практическите стажове (internship) са за студенти (в неамерикански университети) или за завършили (неамерикански университет), но ненаправили още една година от дипломирането. Специализираните стажове (traineeship) са за участници, които са завършили висше образование (минимум четири години) преди повече от една година или са минимум със средно образование.

Възможности за стаж се предлагат на одобрените чуждестранни кандидати под спонсорството на юридически лица определени от Държавния департамент на САЩ да ръководят специализирани или неспециализирани стажове в следните широко-дефинирани длъжностни категории:

  • Arts and Culture
  • Information Media and Communications
  • Education, Social Sciences, Library Science, Counseling and Social Services
  • Management, Business, Commerce and Finance
  • Health Related Occupations
  • Aviation
  • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics, and Industrial Occupations
  • Construction and Building Trades
  • Agriculture, Forestry and Fishing
  • Public Administration and Law