H1B визи

Работните визи H1B за САЩ дават право на притежателя им да пребивава и работи законно в САЩ. С такава виза може да се пребивава в САЩ до 3 години, като при желание, работодателят може да продължи срока на визата до шест години. Тази виза дава право на семейството на притежателя и да пребивава в САЩ заедно с него. Ако след изтичане на шест годишният период Вие сте доказали лоялноста кам компанията ни, ние сме готови да кандидатставаме за Зелена карта която ще Ви осигури постоянен живот в Съединените Щати.

Най-големият проблем при тези визи е намирането на спонсор (фирма) в САЩ, който да се заеме с процедурата по кандидатстване за такава виза и получаване на разрешение работа за Вас.

Изисквания и критерии за H1B виза

Чуждестранният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:
(A) Пълен лиценз за извършване на дадената длъжност в опеделен щат, ако такъв се изисква;
(B) Завършена минимална степен на образование, която се изисква за дадената длъжност или:
- опит на такава длъжност, който се приравнява на изискването за завършено образование и квалификация;
- признаване на уменията и квалификацията на кандидата за дадената длъжност, в резултат на прогресивно преминаване през йерархията на длъжността.

Според настоящите правни норми на INS (Immigration and Naturalization Services), чието име в момента e Bureau for Citizenship and Immingration Services (BCIS), американският работодател може да подкрепи професионалните изисквания относно дадената позиция, ако кандидатът отговаря на един от следните четири критерия:

1. Бакалавърска или по-висока образователна степен е обикновено минималното изискване за назначаване на такава длъжност;
2. Изискванията за квалификация за дадената длъжност са сходни с тези в дадената сфера на дейност на други организации;
3. Работодателят обикновено изисква степен на квалификация или нейният еквивалент за дадената позиция; или
4. Естеството на специфичните задължения за дадената длъжност е толкова специално и сложно, че а/ може да бъде изпълнявана само от човек със завършена степен на образование, б/ знанието, необходимо на кандидата, за да изпълнява задълженията си обикновено се свързва с бакалавърска или по-висока степен на образование.

Процедура за получаване на Виза

Според процедурата, трите стъпки на процеса за H-1B виза са:
1) Определяне на преобладаващата и настояща заплата;
2) Подаване на кандидатурата (Labor Condition Application - LCA) в Department of Labor (DOL) и получаването на съответния сертификат от DOL;
3) Подаване на петицията, допълнителните документи и сертификата от DOL на имиграционните власти в BCIS (бивше INS) с указаното място, на което чужденецът ще работи.

Допълнителна информация за H1B виза

1) Съществува времево колебание на периода за обработване на новите одобрени H-1B визи;
2) Първоначалната петиция може да бъде одобрена до три години, но не по-дълго от валидността на Labor Condition Application (LCA);
3) Удължаване на визата може да бъде отпуснато до три години в рамките на валидността на LCA;
4) Цялостният разрешен престой на H виза не може да надвишава шест години, ако не е прекъсван от едногодишен престой извън САЩ.