H2B визи

H2B е неимигрантска програма за временна неселскостопанска работа в САЩ, която позволява на американските работодатели да наемат чуждестранни неквалифицирани работници еднократно, сезонно, периодично или в най-натоварения момент от бизнеса им, ако няма достатъчно желаещи американски работници за съответната работа. Годишната квота по програмата H2B e 66000 чуждестранни работници. Притежателите на H2B виза имат право да работят легално в САЩ за период не по-дълъг от 1 година (в някои случаи този период може да бъде удължен до 3 години).

Програмата с H2B Work Visa е програма за сезонна работа в САЩ с продължителност от 4 до 9 месеца, в която могат да участват кандидати между 18 и 35 годишна възраст способни да работят в англоговоряща среда, за да могат да преминат интервюто за виза в Консулството и да се справят на работното си място Студенти редовно обучение , както и прекъснали студенти и Позициите са обикновено в хотелиерството, строителството, ски-курорти, национални паркове и др.

Документът, който дава право на сезонния работник с H2B виза да работи в САЩ е формуляр I-129 PETITION FOR A NONIMIGRANT WORKER или за кратко - Петиция. Издава се от US Department Of Labor (Щатско Бюро По Труда) и USCIS (US Citizenship and Immigration Services) по молба на американски работодател, който желае да наеме чуждестранни сезонни раборници. В петицията се упоменават имената и нациолнастта на работниците както и продължителността на работния период. Кой може да участва

За да участвате в програмата трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да сте на възраст между 18 и 32 години;
  • Да имате средно ниво на владеене на английски език.